Dlaczego warto tu inwestować?

Atuty miasta Bartoszyce w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału intelektualnego
• Korzystne położenie na głównych szlakach komunikacyjnych i turystycznych;
• Korzystne położenie przygraniczne;
• Położenie w regionie o korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa;
• Dobry stan infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych;
• Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenach inwestycyjnych;
• Atrakcyjna oferta inwestycyjna dla przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
• Brak ciężkiego, uciążliwego przemysłu co korzystnie wpływa na rozwój turystyki i aktywną rekreację;
• Duża liczba wykwalifikowanych pracowników;
• Bliskość do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego;
• Bartoszyce są członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Miast Cittaslow promując i rozpowszechniając kulturę dobrego życia;
• Wielokulturowość i wieloetniczność miasta;
• Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
• Duża liczba aktywnych organizacji pozarządowych i instytucji kulturalnych;
• Potencjał Bartoszyc ma mapie atrakcyjności inwestycyjnej regionu https://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa

Atrakcje turystyczne
Bartoszyce to nie tylko otwarte miasto na inwestorów, obecnych przedsiębiorców, ale również dla mieszkańców i turystów. Zachęcamy do przeczytania folderu turystycznego o Bartoszycach, skąd można dowiedzieć się, co warto zwiedzić, jakie są formy rekreacji i wypoczynku w mieście.