Infrastruktura techniczna

 • nowoczesna infrastruktura techniczna i komunalna;
 • dobra infrastruktura techniczna gminy:
 • gaz do celów technologicznych i grzewczych dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
 • woda dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
 • kanalizacja dostępna na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
 • prąd dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
 • telefon dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy,
 • Internet dostępny na 100% terenów inwestycyjnych gminy;
 • duże rezerwy u dostawców mediów technicznych;
 • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – niskie koszty mediów technicznych;
 • dwustronne zasilanie w gaz;
 • czynne i w niewielkiej odległości wysypisko odpadów;
 • uporządkowana gospodarka odpadami (własne wysypisko śmieci i segregacja odpadów);
 • nowoczesna oczyszczalnia ścieków;
 • oczyszczalnia ścieków z możliwością rozbudowy oraz przyjmowania ścieków nie tylko komunalnych;
 • dobra infrastruktura drogowa:
 • sieć dróg krajowych,
 • sieć dróg wojewódzkich;
 • dobry dostęp do Internetu.