Kultura, sport, rekreacja

 • atrakcyjna oferta turystyczna;
 • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • dobrze rozwinięta baza ośrodków kulturalnych o zróżnicowanej ofercie;
 • występowanie obiektów dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego (zabytki);
 • bogaty kalendarz kulturalno-rozrywkowy – organizowanie wielu masowych imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych;
 • aktywnie działający Bartoszycki Dom Kultury;
 • możliwość uprawiania sportów wodnych – zaplecze techniczno-turystyczne:
 • kajakarstwo;
 • stadniny – możliwość uprawiania sportów jeździeckich i innych form turystyki konnej;
 • szlaki turystyczne o zróżnicowanym stopniu trudności – możliwość uprawiania turystyki pieszej;
 • doskonałe łowiska – bogata oferta dla wędkarzy;
 • doskonałe tereny łowieckie – organizowane polowania;
 • obiekty kulturalne i sportowe na których odbywają się imprezy o zasięgu:
  -krajowym,
  -międzynarodowym;
 • specjalistyczne centra sportowo-rekreacyjne dla sportowców:
 • hala,
 • basen,
 • dostępne dla wszystkich boiska sportowe;
 • aktywna działalność klubów sportowych;
 • rozbudowana baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie;
 • dobra baza hotelarsko – turystyczna;
 • utrzymywanie i tworzenie tradycji kulturowej: zespoły folklorystyczne, rękodzieło ludowe itp.