plenfrderu

Film promocyjny

Miasto z obiektywie

 

  • 1 (1)
  • 13
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

O gminie

Położenie

Miasto Bartoszyce położone jest nad rzeką Łyną w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto stanowi gminę miejską ze wszystkich stron otoczoną gminą wiejską Bartoszyce. 

Pod względem podziału administracyjnego Bartoszyce wchodzą w skład powiatu bartoszyckiego i są zarazem jego siedzibą. 

Całkowita powierzchnia miasta zajmuje obszar 1179 ha. Szczegółowe dane statystyczne znajdują się w zakładce Zasoby ludzkie.

Charakterystyka miasta

Z uwagi na uwarunkowania historyczne Bartoszyce bez wątpienia są miastem wielokulturowym i wieloetnicznym. Teren, na którym położone są Bartoszyce, na przestrzeni wieków przynależał do różnych narodowości. Na terenie miasta Bartoszyce wyróżnia się 4 grupy ludności: Niemcy (dawni mieszkańcy Prus Wschodnich), ludność z centralnej i wschodniej Polski, przesiedleńcy z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej (Wileńszczyzna, Wołyń), Ukraińcy. Każda z tych grup wprowadzając swoje obyczaje, tradycje i kulturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, tworzy osobliwy i wyjątkowy charakter miasta. Wieloetniczność społeczna Bartoszyc ma bardzo duży wpływ na charakter działań kulturalnych w mieście.
Oprócz wielokulturowości Bartoszyc na atrakcyjność turystyczną wpływ ma występowanie obiektów zabytkowych i zabytków archeologicznych. W Bartoszycach największe znaczenie ma turystyka tranzytowa, związana z przygranicznym położeniem miasta oraz turystyka biznesowa.

Dostępność komunikacyjna

Bartoszyce stanowią centrum lokalnego ośrodka administracyjnego i usługowego. Są one zlokalizowane w odległości 17 km od granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Stanowią ważniejszy punkt na trasie wiodącej do przejścia granicznego Bezledy – Bagrationowsk, dzięki czemu miasto zyskuje rangę ważnego ośrodka tranzytowego.
Miasto jest istotnym węzłem komunikacyjnym, na obszarze którego przecinają się drogi kategorii krajowej i wojewódzkiej.

Droga kategorii krajowej przebiegająca przez miasto to:
− droga krajowa nr 51 (Olsztynek – Olsztyn – Dobre Miasto – Lidzbark Warmiński – Bartoszyce – Bezledy – granica państwa).

Drogi kategorii wojewódzkiej przebiegające przez miasto to:
− droga nr 512 (Pieniężno - Górowo Iławeckie - Bartoszyce – Szczurkowo),
− droga nr 592 (Bartoszyce - Kraskowo - Kętrzyn – Giżycko).

Miasto obsługiwane jest przez linię kolejową Korsze - Głomno - Kaliningrad, która w Korszach włącza się w linię I rzędną Olsztyn - Korsze - Skandawa - Czerniachowsk lub Korsze – Ełk - Białystok.

Do Bartoszyc doprowadzony jest tor szeroki od strony kolejowego przejścia granicznego Głomno. Tor normalny i szeroki posiadają bocznice kolejowe, które nie są w pełni wykorzystane.

Odległości do:
1) najważniejszych ośrodków miejskich:
− Gdańsk – 171 km,
− Elbląg – 120 km,
− Olsztyn – 72 km,
− Warszawa – 286 km,
− Kaliningrad – 51 km.
2) lotnisk:
− Szymany – 97,1 km
− Gdańsk – 190 km
− Warszawa – 249 km
3) przejścia granicznego w Bezledach – 17 km

Gospodarka

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w strukturze podmiotów gospodarczych w Bartoszycach dominują przedsiębiorstwa usługowe. Najwięcej podmiotów gospodarczych w Bartoszycach jest z sektora handel i naprawy, budownictwo i opieka zdrowotna i pomoc społeczna. W Bartoszycach są bardzo dobre warunki do rozwoju branży: produkcji zdrowej i ekologicznej żywności, turystyczno-rekreacyjnej – usługowej, a istniejąca baza surowcowa służy dla rozwoju zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Na postawie powyższych informacji, Bartoszyce należy uznać za miasto o profilu handlowo-usługowym.

Sektory gospodarki z największym potencjałem:

  • drzewny,
  • meblowy,
  • opakowań,
  • rolny.

Na terenie Miasta działa Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie WMSSE S.A. do 2020 roku.

Infrastruktura techniczna 

Odpowiednie wyposażenie w obiekty infrastruktury technicznej oraz jej jakość są bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców i warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyciągającym inwestorów z zewnętrz. Stan infrastruktury na terenie miasta jest wysokim poziomie. Większość terenów inwestycyjnych jest w pełni uzbrojona wraz z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Do terenów inwestycyjnych prowadzą drogi asfaltowe.

Edukacja

Na terenie Bartoszyc znajdują się licea, technika o profilu: informatyk, mechatronik, technik samochodowy, hotelarz, admnistracja, spedytor, organizator reklamy, wielozawodowym.
Ponadto dużym atutem Bartoszyc jest bliskość Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczelnia składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 2016/17 na 74 kierunkach kształci się ponad 20 tys. studentów, w tym ok. 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ściśle współpracuje z gospodarką, prowadząc bazę ofert technologiczno-usługowych. Współpracę tę koordynuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii pomagając efektywnie wykorzystywać wyniki badań naukowych pracowników uniwersytetu na potrzeby gospodarki.

Instytucje wspierające inwestora

Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/
Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego https://www.olsztyn.uppo.gov.pl/

Formy spędzania wolnego czasu

Występowanie i dostępność obiektów sportowo-rekreacyjnych w istotny sposób wpływa na komfort życia mieszkańców. Odpowiednia infrastruktura sportowo-rekreacyjna zachęca do korzystania z niej, promując zdrowy styl życia wśród mieszkańców. Główne obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście zapewniają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu podczas każdej pory roku. Należy do nich Stadion Miejski im. Kazimierza Górskiego,, boiska treningowo-rekreacyjne „Wembley” oraz obiekty sportowo – rekreacyjne, znajdujące się przy każdej ze szkół podstawowych (3 boiska Orlik, boisko wielofunkcyjne i przyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny). Na terenie jednego z parków w centrum Bartoszyc znajduje się siłownia zewnętrzna oraz tor do wyczynowej jazdy na rowerze.

Możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego dają również 3 parki spacerowo-wypoczynkowe o łącznej powierzchni 12,9 ha.

Możliwość korzystania ze sportów wodnych oferuje: odkryty basen kąpielowy, kąpielisko miejskie, przystań kajakowa i kryty basen pływacki w Centrum Rekreacyjnym Hotelu Bartis. Dodatkowo w sezonie zimowym otwarte jest zadaszone lodowisko.

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje kilkanaście klubów sportowych prowadzących różnego rodzaju sekcje sportowe, odnosząc sukcesy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Redakcja

  Urząd Miasta Bartoszyce
 
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
  11-200 Bartoszyce
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 © Copyright 2018 Urząd Miasta Bartoszyce dzięki Omegatheme.com

Serwisy społecznościowe