Ulgi i zachęty

Zachęty inwestycyjne:
• Internetowy serwis informacyjny dla inwestorów (oferty inwestycyjne, dokumenty, podatki, opłaty lokalne itp.);
• Na terenie Urzędu Miasta działa Punkt Obsługi Inwestora świadczący między innymi usługi: doradztwa i pomocy w trakcie całego procesu inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego); współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;
• na terenach inwestycyjnych obowiązują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego;
• możliwość adaptacji do potrzeb inwestora istniejących planów zagospodarowania przestrzennego;
• na terenie Miasta/Gminy działa Specjalna Strefa Ekonomiczna,
• przygotowane, aktualizowane i dostępne dla inwestorów oferty terenów inwestycyjnych;
• możliwość doprowadzenia mediów technicznych do terenu inwestycyjnego na koszt gminy;

Ulgi w podatkach:
• ulgi ustawowe – przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania;
• niskie podatki i opłaty lokalne;
• korzystne dla inwestorów stawki podatkowe;
• korzystne dla inwestorów opłaty lokalne;
• zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Miasta/Gminy;
• możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
• możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
• możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
• pomoc związana z zatrudnianiem bezrobotnych.